Σφαιρικό ηλιακό ωρολόγιο

Στραμμένο προς το νότο ένα δίκτυο από 7 τόξα και 13 ωριαίες γραμμές υποδείκνυε την ώρα με τη βοήθεια του ορίου του φωτός του ήλιου και της σκιάς. Τα 7 τόξα δημιουργούσαν 6 τομείς, ένα για κάθε ζεύγος ζωδίων, με το ανώτερο τόξο να ορίζει το θερινό ηλιοστάσιο, το μεσαίο τις ισημερίες και το κατώτερο το χειμερινό ηλιοστάσιο. Η μεσαία ωριαία γραμμή υποδείκνυε την ανατολή και τη δύση του ήλιου, οι αριστερές καμπύλες τις προμεσημβρινές ώρες, οι δεξιές τις μεταμεσημβρινές και οι ακραίες τη μεσημβρία.

 


 

Category
Σταθερά Ηλιακά ωρολόγια