Ημισφαιρικό ηλιακό ωρολόγιο με οπή στην πλάτη
(αντιβόρειο)

Στραμμένο προς το βορρά ένα δίκτυο 11 ωριαίων γραμμών (σε κατάλληλα υπολογισμένα διαστήματα) όριζε τις 12 ημερήσιες ώρες με τη βοήθεια του φωτεινού στίγματος του ήλιου που διαπερνούσε τη μικρή οπή στην πλάτη του.

 


 

Category
Σταθερά Ηλιακά ωρολόγια