Ημισφαιρικό ηλιακό ωρολόγιο με οπή στην οροφή
(το πλινθίο του Σκοπίνα)

Στραμμένο προς το νότο ένα δίκτυο 11 ωριαίων γραμμών (σε κατάλληλα υπολογισμένα διαστήματα) όριζε τις 12 ημερήσιες ώρες με τη βοήθεια του φωτεινού στίγματος του ήλιου που διαπερνούσε τη μικρή οπή στην οροφή του.

 


 

Category
Σταθερά Ηλιακά ωρολόγια