Ημισφαιρικό ηλιακό ωρολόγιο με έκκεντρα γνωμονικά σημεία

Δύο άνισοι οριζόντιοι γνώμονες, τοποθετημένοι αντιδιαμετρικά σε ένα κοίλο ημισφαίριο, υποδείκνυαν τις ώρες, σε δύο ξεχωριστά δίκτυα χαραγμένων ωριαίων γραμμών, με την καμπύλη του χειμερινού ηλιοστασίου του ενός να συμπίπτει με την καμπύλη του θερινού ηλιοστασίου του άλλου. Ο μεγάλος γνώμονας ήταν στραμμένος προς το βορρά και ήταν ιδιαίτερα κατάλληλος για την υπόδειξη των θερινών ωρών με ακρίβεια.

 


 

Category
Σταθερά Ηλιακά ωρολόγια