Τεταρτοσφαιρικό ηλιακό ωρολόγιο με κεντρικό γνωμονικό σημείο

Το ήμισυ ενός κοίλου ημισφαιρίου είχε ευφυέστατα τοποθετηθεί σύμφωνα με την κλίση (γεωγραφικό πλάτος) του τόπου και είχε τις καμπύλες των εποχών χαραγμένες παράλληλα με τη μπροστινή έδρα του ρολογιού.

 


 

Category
Σταθερά Ηλιακά ωρολόγια