Κωνικό ηλιακό ωρολόγιο
(ο κώνος του Διονυσιόδωρου)

 

Χαραγμένες (σε μια ημικωνική κοίλη επιφάνεια με κλίση προς τον ουράνιο πόλο) 11 ωριαίες γραμμές (σε διαστήματα 15º ) όριζαν τις 12 ημερήσιες ώρες ενώ τρεις καμπύλες όριζαν την πορεία του ήλιου κατά το θερινό ηλιοστάσιο (η κατώτερη), τις ισημερίες (η μεσαία) και το χειμερινό ηλιοστάσιο (η ανώτερη). Τις υπόλοιπες ημέρες η σκιά του ήλιου διέγραφε παράλληλα τόξα ανάμεσα στις παραπάνω καμπύλες ανάλογα με την εποχή.

 


 

Category
Σταθερά Ηλιακά ωρολόγια