Η μαγική (αυτόματη) κρήνη του Ήρωνος (1ος αι. μ.Χ.)
Μια… «αεικίνητη» συσκευή που «παραβιάζει» τους νόμους της υδροστατικής

Πρόκειται για μια ευφυέστατη κρήνη που εκτόξευε ανακυκλούμενο νερό ψηλότερα από τη διαθέσιμη στάθμη της δεξαμενής της, παραβιάζοντας φαινομενικά τις αρχές της υδροστατικής πίεσης και των συγκοινωνούντων δοχείων. Αποτελείτο από ένα ανοικτό και δύο στεγανά δοχεία τοποθετημένα το ένα πάνω από το άλλο. Το ενδιάμεσο στεγανό δοχείο ήταν γεμάτο με νερό και ένας σωληνίσκος ξεκινούσε λίγο πάνω από τον πυθμένα του καταλήγοντας σε ένα ακροφύσιο πάνω από το ανώτερο ανοικτό δοχείο. Ρίχνοντας λίγο νερό στο ανώτερο ανοικτό δοχείο, αυτό μέσω ενός σωληνίσκου έρεε στο κατώτερο στεγανό δοχείο. Ο εγκλωβισμένος αέρας πιεζόταν και, μέσω ενός άλλου σωληνίσκου, εκτόπιζε το νερό του ενδιάμεσου δοχείου, εξαναγκάζοντάς το να ανέλθει στο ακροφύσιο και να σχηματίσει έναν μικρό πίδακα. Το νερό του πίδακα συμπλήρωνε το νερό του ανώτερου δοχείου, διατηρώντας τη στάθμη του σταθερή. Έτσι, η διαδικασία αυτή ήταν αυτοσυντηρούμενη και συνέχιζε αυτόματα μέχρι να αδειάσει όλο το νερό από το ενδιάμεσο δοχείο.

 


 

ΠΗΓΗ: Ήρων ο Αλεξανδρεύς, Πνευματικά

Category
ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ