Η «φιλοσοφική λίθος»
του Ήρωνος (1ος αι. μ.Χ.)

Πρόκειται για μια καταπληκτική επινόηση του Ήρωνος του Αλεξανδρέως, που προκαλούσε τη φαινομενική μετατροπή ενός υγρού σε άλλο π.χ. ύδατος σε οίνο. Αποτελείτο από ένα άδειο στεγανό δοχείο ύδατος, το οποίο διέθετε στην οροφή του ένα σωληνωτό στόμιο εισόδου του ύδατος που έφθανε μέχρι τον πυθμένα του, και από ένα στεγανό δοχείο με οίνο που διέθετε έναν κρουνό σιφωνικής μορφής στο μέσον του. Τα δύο δοχεία επικοινωνούσαν με έναν ενδιάμεσο σωληνίσκο, ο οποίος εισχωρούσε στον πυθμένα τους και έφθανε λίγο κάτω από την οροφή τους. Όταν χυνόταν μια ποσότητα ύδατος στο πρώτο δοχείο, ο εμπεριεχόμενος αέρας του εκτοπιζόταν μέσω του ενδιάμεσου σωληνίσκου προς το δεύτερο δοχείο και, με τη σειρά του, εξανάγκαζε ίση ποσότητα οίνου να εξέλθει (η διάταξη των σωληνίσκων δεν επέτρεπε ανάμειξη των υγρών).

 


 

ΠΗΓΗ: Ήρων ο Αλεξανδρεύς, Πνευματικά.

Category
ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ