Ο αυτόματος κρατήρας του Φίλωνος (3ος αι. π.Χ.)
Ο πρώτος αυτορρυθμιζόμενος ελεγκτής στάθμης στην ιστορία

Πρόκειται για μια επινόηση του Φίλωνος του Βυζαντίου που διατηρούσε γεμάτο με οίνο έναν κρατήρα, όση ποσότητα κι αν αφαιρείτο απ’ αυτόν.

Αποτελείτο από ένα στεγανά κλειστό δοχείο γεμάτο οίνο, με έναν οριζόντιο σωληνίσκο-κρουνό που τροφοδοτούσε έναν κρατήρα. Ο διάτρητος πυθμένας του κρατήρα επικοινωνούσε μέσω μιας οριζόντιας σωλήνωσης με έναν εξωτερικό κατακόρυφο σωλήνα που έφθανε σε ύψος λίγο κάτω από το χείλος του κρατήρα. Ένας σωληνίσκος από την κορυφή του κλειστού δοχείου διαπερνούσε τον πυθμένα του κλειστού δοχείου και εισχωρούσε στον κατακόρυφο σωλήνα της κοίλης βάσης σε βάθος αντίστοιχο της επιθυμητής στάθμης του κρατήρα. Με την αφαίρεση ορισμένης ποσότητας οίνου από τον κρατήρα, η στάθμη στον κατακόρυφο σωλήνα της κοίλης βάσης κατέβαινε, επιτρέποντας την είσοδο αέρα μέσω του σωληνίσκου στο κλειστό δοχείο, που με τη σειρά του προκαλούσε την εκροή οίνου προς τον κρατήρα και την άνοδο της στάθμης στην κοίλη βάση. Όταν η στάθμη κάλυπτε το στόμιο εισόδου αέρα του σωληνίσκου του κλειστού δοχείου, δημιουργείτο κενό αέρος και η εκροή σταματούσε.

 


 

ΠΗΓΗ: Φίλων ο Βυζάντιος, Πνευματικά• Ήρων ο Αλεξανδρεύς, Πνευματικά

Category
ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ