Κατακόρυφο ηλιακό ωρολόγιο νότιου προσανατολισμού

Ένα δίκτυο προσανατολισμένο προς το νότο με 13 χαραγμένες ωριαίες γραμμές και τρεις καμπύλες όριζε από τα αριστερά προς τα δεξιά με τη βοήθεια του ίχνους της σκιάς της κορυφής του κάθετου στο δίκτυο οριζόντιου γνώμονα τις 12 ανισόχρονες (ανάλογα με την εποχή) ημερήσιες ώρες. Η αριστερή οριζόντια ωριαία γραμμή στο ύψος του γνώμονα όριζε την ανατολή του ήλιου, η δεξιά όριζε τη δύση και η κατακόρυφος τη μεσημβρία. Η πλησιέστερη καμπύλη στο γνώμονα υποδείκνυε την τροχιά της σκιάς του ήλιου κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, η μακρινότερη κατά το θερινό ηλιοστάσιο και η μεσαία ευθεία γραμμή κατά τις ισημερίες.


 

Category
Επίπεδα ηλιακά ωρολόγια