Κατακόρυφο ηλιακό ωρολόγιο νοτιοανατολικού προσανατολισμού
(η Φαρέτρα του Απολλώνιου)

Ένα δίκτυο προσανατολισμένο νοτιοανατολικά με 6 χαραγμένες ωριαίες γραμμές και τρεις καμπύλες όριζε με τη βοήθεια του ίχνους της σκιάς της κορυφής του κάθετου στο δίκτυο οριζόντιου γνώμονα 5 ανισόχρονες (ανάλογα με την εποχή) ημερήσιες ώρες μετά την ανατολή του ηλίου (1η, 2η, 3η, 4η και 5η). Η οριζόντια ωριαία γραμμή στο ύψος του γνώμονα όριζε την ανατολή του ήλιου. Η πλησιέστερη καμπύλη στον γνώμονα υποδείκνυε την τροχιά της σκιάς του ήλιου κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, η μακρινότερη κατά το θερινό ηλιοστάσιο και η μεσαία ευθεία γραμμή κατά τις ισημερίες.

 


 

Category
Επίπεδα ηλιακά ωρολόγια