Επίπεδο οριζόντιο ηλιακό ωρολόγιο (4ος αι. Π.Χ.)
Η «Αράχνη» του Ευδόξου και ο «Πελεκίνος» του Πατροκλή

Ένα δίκτυο με 11 χαραγμένες ωριαίες γραμμές και τρεις καμπύλες όριζε, με τη βοήθεια του ίχνους της σκιάς της κορυφής του & τοποθετημένου προς τον νότο & κατακόρυφου γνώμονα, τις 10 από τις 12 ανισόχρονες (ανάλογα με την εποχή) ημερήσιες ώρες. Η πλησιέστερη καμπύλη στον γνώμονα υποδείκνυε την τροχιά της σκιάς του ήλιου κατά το θερινό ηλιοστάσιο, η μακρινότερη κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο και η μεσαία (ευθεία γραμμή) κατά τις ισημερίες. Όλο το δίκτυο των γραμμών ονομαζόταν «ανάλημμα» και μερικές φορές περιλάμβανε 4 επιπλέον καμπύλες, που όριζαν την τροχιά της σκιάς του ήλιου κατά την είσοδο των υπόλοιπων ζωδίων (μηνών). Αργότερα, χρησιμοποιήθηκε κεκλιμένος γνώμονας με κλίση ίση με το γεωγραφικό πλάτος του τόπου (φ), προκειμένου να αρκεί μόνο η διεύθυνση της σκιάς του για την υπόδειξη των ωρών.

 


 

Category
Επίπεδα ηλιακά ωρολόγια