Το φορητό δισκοειδές ηλιακό ωρολόγιο
(το “προς παν κλίμα” φορητό ωρολόγιο)

Ένας κατακόρυφος δίσκος έφερε διαβαθμισμένο τόξο (2*23,5º) σε έξι διαστήματα που αντιστοιχούσαν στα 6 ζεύγη των ζωδίων (μηνών) για την ευθυγράμμιση της βάσης του γνώμονα με την εποχή που διανυόταν. Γύρω από το κέντρο του δίσκου περιστρεφόταν μια βάση με δείκτη που έφερε έναν κάθετο γνώμονα και μια διαβαθμισμένη σε έξι υπολογισμένα διαστήματα καμπύλη ράβδο – κλίμακα ωρών. Στην περιφέρεια του δίσκου υπήρχαν διαβαθμίσεις τόξου 90 μοιρών προκειμένου το όργανο να αναρτιέται από την ένδειξη της γωνίας του γεωγραφικού πλάτους της περιοχής που χρησιμοποιούνταν. Κατά τη λειτουργία του ρολογιού το άγκιστρο της ανάρτησής του περιστρεφόταν γύρω από νοητό κατακόρυφο άξονα προς την ανατολή για την υπόδειξη των 6 προμεσημβρινών ωρών και προς τη δύση για την υπόδειξη των 6 μεταμεσημβρινών ωρών. Η ανατολή και η δύση του ήλιου ταυτίζονταν με τη βάση του γνώμονα, ενώ η μεσημβρία με την απέναντι κορυφή.

 


 

Category
Φορητά ηλιακά ωρολόγια