Το φορητό ραβδόμορφο ηλιακό ωρολόγιο

 

Πρόκειται για απλό αρχαιότατο ρολόι για το οποίο υπάρχουν πρωιμότατες μαρτυρίες της χρήσης του από τους Αιγυπτίους.

Ένας οριζόντιος γνώμονας τοποθετημένος κάθετα πάνω από μια βαθμονομημένη με 5 χαραγές οριζόντια ράβδο όριζε τις 5 προμεσημβρινές ημερήσιες ώρες (1η, 2η, 3η, 4η και 5η) αν το όργανο στρεφόταν προς τη δύση και 5 μεταμεσημβρινές ημερήσιες ώρες (7η, 8η, 9η, 10η και 11η) αν στρεφόταν προς την ανατολή. Η ένδειξη της μεσημβρίας (6η) ταυτιζόταν με τη βάση του γνώμονα. Δεν ήταν δυνατόν με το όργανο αυτό να υποδειχθούν η ανατολή και η δύση του ήλιου.

 


 

Category
Φορητά ηλιακά ωρολόγια