Η δίκωλος ανυψωτική μηχανή του Ήρωνος

Αποτελούνταν από δύο μεγάλες (ελαφρά κεκλιμένες από την κατακόρυφο) δοκούς και μια οριζόντια σε σχήμα Π. Η ανύψωση επιτυγχανόταν με τη χρήση ενός «πεντάσπαστου» με τρεις «τροχίλους» στην (πάνω) σταθερή «τροχαλία» και δύο στην (κάτω) ελεύθερη. Η μηχανή τοποθετούνταν συνήθως πάνω σε κατρακύλια για την οριζόντια μετακίνησή της. Η ελκτική δύναμη του σχοινιού ανύψωσης του φορτίου προερχόταν από ζώα ή ένα ισχυρό χειροκίνητο βαρούλκο εδάφους.

 


 

ΠΗΓΕΣ: Ήρων ο Αλεξανδρεύς, Μηχανική, Πάππος ο Αλεξανδρεύς, Μηχανική.

Category
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ)