Η μονόκωλος ανυψωτική μηχανή του Ήρωνος

Αποτελούνταν από μία μόνο μεγάλη δοκό που έφερε στην κορυφή της και στη βάση της δύο «τροχίλους». Η κλίση της επιτυγχανόταν με τη βοήθεια τριών «επιτόνων» που τανύονταν ή χαλαρώνονταν με τη βοήθεια μικρών χειροκίνητων βαρούλκων.

Ένα χοντρό σχοινί ήταν τυλιγμένο σε ίσες αποστάσεις κατά μήκος της δοκού, που χρησίμευε για την ενίσχυσή της αλλά και ως σκάλα για έκτακτες επιδιορθώσεις.

Η δοκός τοποθετούνταν συνήθως πάνω σε μια βάση με κατρακύλια για την οριζόντια μετακίνησή της με ένα βαθούλωμα στο κέντρο που εξασφάλιζε την άρθρωσή της. Η ελκτική δύναμη του σχοινιού ανύψωσης του φορτίου προερχόταν από ζώα ή ένα ισχυρό χειροκίνητο βαρούλκο εδάφους. Χρησιμοποιούνταν για την ταχεία εκτέλεση μικρού έργου.

 


 

ΠΗΓΕΣ: Ήρων ο Αλεξανδρεύς, Μηχανική, Πάππος ο Αλεξανδρεύς, Μηχανική

Category
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ)