Η τετράκωλος ανυψωτική μηχανή (ικρίωμα)

Αποτελούνταν από τέσσερεις κατακόρυφες δοκούς που συνδέονταν με οριζόντιες (εγκάρσια ή χιαστί) τοποθετημένες δοκούς και λοξές αντηρίδες. Το φορτίο αναρτιόταν μέσω πολύσπαστου από το μέσον της μηχανής. Με συνδυασμό πολλών τετρακώλων μηχανών δημιουργούνταν τα «ικριώματα» που έφεραν στην κορυφή τους (πάνω σε κατρακύλια) χειροκίνητα βαρούλκα ανύψωσης φορτίων.

 


 

ΠΗΓΕΣ: Βιτρούβιος, Περί αρχιτεκτονικής, Χ», Ήρων ο Αλεξανδρεύς, Μηχανική, Πάππος ο Αλεξανδρεύς, Μηχανική

Category
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ)