Ο ζωοκίνητος μύλος

Πρόκειται για μύλο αλέσματος δημητριακών ή λειοτρίβησης άλλων υλικών. Ένας λίθος σχήματος κόλουρου κώνου, περιστρεφόταν με τη βοήθεια ζώου γύρω από κεντρικό στύλο πάνω σε λίθινο δάπεδο.

Category
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ