Το πέτρινο ελαιοτριβείο

Πρόκειται για ζωοκίνητο πέτρινο ελαιοτριβείο κλασικών χρόνων (πιστό αντίγραφο σωζόμενου στην ακρόπολη της Σπάρτης). Δύο κυλινδρικά λιθάρια περιστρέφονταν με τη βοήθεια ζώων σε κατάλληλα λαξευμένο γούβωμα συμπαγούς πέτρας.

Category
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ