Υπολογισμός του ύψους
της πυραμίδας του Χέοπος

Ο Θαλής ο Μιλήσιος με τις αστρονομικές του γνώσεις ήξερε ότι στην περιοχή της Γκίζας μια συγκεκριμένη μεσημβρία ο ήλιος σχημάτιζε γωνία 45° με το επίπεδο του εδάφους και διερχόταν από τον άξονα της μεγάλης πυραμίδας. Στάθηκε μπροστά στην πυραμίδα, χάραξε με το ραβδί του ένα τόξο με ακτίνα το ύψος του και περίμενε τη στιγμή που η σκιά του άγγιξε το τόξο. Τότε όπως το μήκος της σκιάς του ήταν ίσο με το ύψος του, έτσι και το ύψος της πυραμίδας ήταν ίσο με το μήκος της σκιάς της. Το ύψος της δηλαδή ήταν ίσο με το άθροισμα του μισού της πλευράς της βάσης της και του μήκους της προεξέχουσας σκιάς της. Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με την εφαρμογή αναλογιών με τη δημιουργία ομοίων τριγώνων. Τότε όσες φορές είναι μεγαλύτερη η σκιά ενός αντικειμένου από τη σκιά ενός ραβδιού τόσες φορές είναι ψηλότερο το αντικείμενο από το ραβδί μας.

 


 

ΠΗΓΗ: Πρόκλος Διάδοχος, Σχόλια εις το Α’ βιβλίο των Στοιχείων του Ευκλείδη

 

Category
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΡΟ... ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ