Μέτρηση του ύψους αντικειμένου
με ένα ραβδί

Έστω ένα δένδρο του οποίου αναζητούμε το ύψος του. Τοποθετούμε ένα ραβδί σε τυχαίο σημείο στο έδαφος. Εντοπίζουμε ένα σημείο πάνω στο έδαφος τέτοιο ώστε μέσω της κορυφής του ραβδιού να στοχεύουμε την κορυφή του δένδρου. Λόγω της δημιουργίας ομοίων τριγώνων ισχύει: Όσες φορές (από εμάς) είναι μακρύτερα το δένδρο από ότι το ραβδί, τόσες φορές είναι ψηλότερο το δένδρο από το ραβδί μας.

Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς τον εντοπισμό του σημείου στο έδαφος με τη χρήση δύο ανισομήκων ραβδιών.

 


 

ΠΗΓΗ: Πρόκλος Διάδοχος, Σχόλια εις το Α’ βιβλίο των Στοιχείων του Ευκλείδη

 

Category
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΡΟ... ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ