Το αυτόματο σπονδείο με κερματοδέκτη (1ος αι. μ.Χ.)
Ο πρώτος αυτόματος πωλητής στην ιστορία

Πρόκειται για τον αρχαιότερο αυτόματο πωλητή στην ιστορία. Τοποθετείτο έξω από ναούς και επέτρεπε τη λήψη αγιασμού από τους πιστούς, με τη ρίψη ενός πεντάδραχμου νομίσματος σε αγγείο. Το νόμισμα έπεφτε πάνω στο δίσκο ενός ζυγού, με την εκτροπή του οποίου άνοιγε μια κωνική βαλβίδα και έρεε ορισμένη ποσότητα νερού.

 


 

ΠΗΓΗ: Ήρων ο Αλεξανδρεύς, Πνευματικά

Category
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ