Το κάτοπτρο του «ασβέστου πυρός»

Πρόκειται για κάτοπτρο που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή της ιερή φωτιάς που δημιουργούνταν από το φως του ηλίου. Η αμόλυντη και αθάνατη φλόγα συντηρούνταν πάντα αναμμένη στους βωμούς των ναών της θεάς Εστίας (με την οποία ήταν συνυφασμένη) ή των πρυτανείων των πόλεων.

Χρησιμοποιούνταν σε κάθε πόλη-κράτος για κάθε καθαγιασμό, από τις θυσίες των εκστρατειών μέχρι τους νέους βωμούς-εστίες των αποίκων της. Αποτελούνταν από τέσσερα ορθογώνια ισοσκελή τρίγωνα από χαλκό ή ορείχαλκο που κοιλαίνονταν και συγκολούνταν στο κέντρο τους έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα κοίλο κάτοπτρο στην εστία του οποίου συγκεντρώνονταν οι ακτίνες του ηλίου και αναφλέγονταν τα κουφότερα και ξηλότερα ξύλα. Περιγράφεται λεπτομερώς από τον Πλούταρχο, ο οποίος μάλιστα αναφέρει τέσσερις περιπτώσεις (Αθήνα-Αριστίων, Δελφοί -Περσικοί πόλεμοι – Μιθριδατικά – Ρωμαϊκός εμφύλιος) που χρησιμοποιήθηκε όταν απωλέσθη το άσβεστον πυρ.

 


 

ΠΗΓΕΣ: Πλούταρος, Βίοι Παράλληλοι, Λυκούργος-Νουμάς

Category
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ