Η πυροσβεστική αντλία των Κτησιβίου και Ήρωνος (3ος αι. π.Χ., 1ος αι. μ.Χ.)
Η πρώτη δίδυμη εμβολοφόρος καταθλιπτική αντλία πυρόσβεσης παγκοσμίως

Πρόκειται για μια δίδυμη εμβολοφόρος καταθλιπτική αντλία συνεχούς ροής ύδατος, που χρησιμοποιείτο για πυρόσβεση και εξακολουθούσε απαράλλακτη να έχει την ίδια χρήση μέχρι πρόσφατα. Αποτελείτο από δύο έμβολα που παλινδρομούσαν αντίθετα, με τη βοήθεια ενός αρθρωτού κοινού χειρομοχλού εντός δύο κατακόρυφων κυλινδρικών δοχείων βυθισμένων στην (πιθανότατα τροχοφόρο) υδατοδεξαμενή. Οι ανεπίστροφες βαλβίδες εισαγωγής ύδατος βρίσκονταν στον υπερυψωμένο πυθμένα των δοχείων, και οι ανεπίστροφες βαλβίδες εξαγωγής ύδατος βρίσκονταν στη βάση των σωλήνων εξαγωγής ύδατος. Οι σωλήνες συνέκλιναν σε έναν κοινό κατακόρυφο αγωγό. Ο αγωγός στο άκρο του έφερε μια ευφυή (οριζόντια και κατακόρυφα) περιστρεφόμενη διάταξη σωληνίσκου, με ακροφύσιο που επέτρεπε την ακριβή προσβολή του στόχου.

 


 

ΠΗΓΗ: Ήρων ο Αλεξανδρεύς, Πνευματικά

Category
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ