Το κηλώνιον

Πρόκειται για ένα πανάρχαιο σύστημα άντλησης νερού, που επινόησαν πρώτοι οι πολιτισμοί της Μεσοποταμίας (σαντούφ).

Αποτελούνταν από ένα μακρύ ξύλινο μοχλό, ο οποίος στη μια άκρη έφερε το δοχείο άντλησης και στην άλλη μια πέτρα ως αντίβαρο. Ο χειριστής χρησιμοποιούσε το βάρος του σώματός του για την κάθοδο του δοχείου και το αντίβαρο για την άνοδο του γεμάτου με νερό δοχείου.

 


 

Category
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ