Η παραβολική κλεψύδρα – ωρολόγιο

Πρόκειται για μία κλεψύδρα με κατακόρυφα τοιχώματα και κατάλληλες εγχάρακτες διαβαθμίσεις ωρών παραβολικού τύπου για τη μέτρηση ίσων χρονικών διαστημάτων (σε αντιστάθμιση της μετα-βαλλόμενης υδροστατικής πίεσης στην οπή εκροής του πυθμένα της).


 

Category
Υδραυλικά ωρολόγια (Κλεψύδρες)