Η αναλογική πήλινη κλεψύδρα

Πρόκειται για μία κλεψύδρα με ισαπέχουσες εγχάρακτες διαβαθμίσεις ωρών στα κεκλιμένα τοιχώματά της για την ισόχρονη μεταβολή της στάθμης του ύδατος από την οπή εκροής (σε αντιστάθμιση της μεταβαλλόμενης υδροστατικής πίεσης στον πυθμένα της).

 


 

Category
Υδραυλικά ωρολόγια (Κλεψύδρες)