Κυλινδρικό κατακόρυφο ηλιακό ωρολόγιο
(το ηλιακό ρολόι του Βηρωσσού)

 

Χαραγμένες σε μια ημικυλινδρική κατακόρυφη κοίλη επιφάνεια 11 ωριαίες γραμμές (σε κατάλληλα υπολογισμένα διαστήματα) όριζαν τις 12 ημερήσιες ώρες.

 


 

Category
Σταθερά Ηλιακά ωρολόγια