Η εννεάς

Πρόκειται για μια παραλλαγή της τριάδας, που εμφανίστηκε κατά την Ελληνιστική εποχή και εξακολουθούσε να παίζεται μέχρι πρόσφατα (εννιάπετρο). Παιζόταν από δύο παίκτες πάνω σε μια διαγραμμισμένη επιφάνεια, η οποία αποτελείτο από τρία ομόκεντρα τετράγωνα με ενωμένα τα μέσα των πλευρών τους. Δημιουργούνταν έτσι, στα σημεία τομής των γραμμών 24 θέσεις για τα πιόνια (πεσσοί). Οι παίκτες κρατούσαν εννέα πιόνια ο καθένας (διαφορετικού χρώματος ή είδους π.χ. μαύρα και άσπρα βότσαλα, κουκιά και φασόλια, καρύδια και βελανίδια, κ.ά.) και προσπαθούσαν, παίζοντας εναλλάξ, να σχηματίσουν μια τριάδα σε ευθεία γραμμή ή να εμποδίσουν τον αντίπαλο να το πετύχει. Όταν σχημάτιζαν τριάδα, αφαιρούσαν ένα πιόνι από τον αντίπαλο και όταν κάποιος έμενε με δύο μόνο πιόνια έχανε το παιχνίδι.

 


 

ΠΗΓΗ: Πολυδεύκης, Ονομαστικόν

Category
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ