Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων

poster-1465637618
01/03/2015 έως 27/03/2015

Διοργανωτής

Δήμος Δελφών
Σύλλογος “Καρτερία”
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημοσιεύματα σχετικά με την έκθεση

Διεύθυνση

Παλιό Νοσοκομείο Άμφισσας Άμφισσα, CN
Ελλάδα