Ολλανδία | Αρχαίες Ελληνικές Εφευρέσεις

poster-1471253648
19/10/2015 έως 30/10/2015

Διοργανωτής

Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών
Amicale The Hague

Διεύθυνση

Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών
Patentlaan 2 Rijswijk
Χάγη
Ολλανδία