Η ύσπληγα
Ο πρώτος αθλητικός μηχανισμός της ιστορίας

Πρόκειται για μηχανισμό που χρησιμοποιείτο στην Αρχαία Ελλάδα κατά τους Ολυμπιακούς και άλλους αθλητικούς αγώνες, για να αποφεύγεται η πρόωρη εκκίνηση των αθλητών. Αποτελείτο συνήθως από δύο κατακόρυφους πασσάλους, που έφεραν δύο οριζόντια σχοινιά (το ένα στο ύψος των γονάτων και το άλλο στο ύψος της κοιλιάς των αθλητών). Όταν ο αφέτης τραβούσε το σχοινί απομανδάλωσης του κρίκου σκανδαλισμού των πασσάλων, αυτοί έπεφταν απότομα στο έδαφος λόγω της δύναμης της «νευράς» (στριμμένων νεύρων ζώων ή μαλλιών γυναικών) που υπήρχε στη βάση τους» και επέτρεπαν την εκκίνηση των αθλητών.

 


 

ΠΗΓΗ: Panos Valavanis, Hysplex: The Starting Mechanism in Ancient Stadia. A Contribution to Ancient Greek Technology, trans. Stephen G. Miller, Berkeley: University of California Press, 1999.

Category
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ