Το ρολόι-ξυπνητήρι του Πλάτωνος (5ος αι. π.Χ.)
Η πρώτη συσκευή αφύπνισης στην ιστορία

Πρόκειται για ένα υδραυλικό ρολόι-ξυπνητήρι, το οποίο σύμφωνα με τον Αθήναιο εφηύρε ο Πλάτων. Το ανώτερο κεραμικό δοχείο τροφοδοτούσε μέσω κρουνού (με ρυθμιζόμενη παροχή για την κάθε περίπτωση) το επόμενο δοχείο. Όταν αυτό γέμιζε την προγραμματισμένη χρονική στιγμή (π.χ. μετά από 7 ώρες), άδειαζε με ταχύτητα μέσω ενός αξονικού σιφωνιού στο επόμενο στεγανό δοχείο, και εξανάγκαζε τον εμπεριεχόμενο αέρα να εξέλθει με πίεση, σφυρίζοντας από μία σύριγγα στην κορυφή του. Επειδή ο αυλός κατέληγε σε νερό, το παλλόμενο ηχητικό μήκος του δημιουργούσε ένα κελάηδισμα με φθόγγους διαφορετικής συχνότητας. Μετά τη λειτουργία του, το νερό του δοχείου άδειαζε σιγά σιγά &μέσω μιας μικρής οπής που βρισκόταν στον πυθμένα του& προς το κατώτερο αποθηκευτικό δοχείο, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί.

 


 

ΠΗΓΗ: Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί

Category
Υδραυλικά ωρολόγια (Κλεψύδρες)