Ο πυουλκός

Πρόκειται για ένα ιατρικό εργαλείο όμοιο με τη σημερινή σύριγγα. Χρησιμοποιείτο για την απομάκρυνση του πύου με αναρρόφηση και για την προσθήκη υγρών με κατάθλιψη (ένεση).

 


 

ΠΗΓΗ: Ήρων ο Αλεξανδρεύς, Πνευματικά.

Category
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ