Ο οξυβελής καταπέλτης
του Ζώπυρου του Ταραντίνου

Πρόκειται για έναν καταπέλτη που εκτόξευε δύο βέλη ταυτόχρονα. Η ολισθαίνουσα κεντρική ράβδος του («διώστρα») όπλιζε με τη βοήθεια ενός χειροκίνητου βαρούλκου. Η στενή μεταλλική αρπάγη («κατακλείς») συγκρατούσε τις δύο ημιχορδές του τόξου μέσω ενός διάτρητου συνδετήριου ελάσματος. Αυτό εξασφάλιζε ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης και στα δύο βέλη κατά την εκτόξευση. Ο καταπέλτης ήταν τοποθετημένος σε μια βάση που του επέτρεπε την οριζόντια και την κατακόρυφη ρύθμιση της γωνίας εκτόξευσης.

 


 

ΠΗΓΗ: Βίτων, Κατασκευαί πολεμικών οργάνων και καταπαλτικών

Category
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ