Η μηχανή παραγωγής περικοχλίων του Ήρωνος (1ος αι. μ.Χ.)
Ο πρώτος εσωτερικός σπειροτόμος στην ιστορία

Πρόκειται για μια διάταξη που επέτρεπε τη διάνοιξη σπειρωμάτων σε οπές. Αποτελείτο από μια ισχυρή βάση με μια διαμήκη οπή που έφερε περιμετρικά πίρους (αντί περικοχλίου) για την οδήγηση του σπειρώματος ενός ατέρμονα κοχλία. Στην άκρη του ατέρμονα κοχλία ήταν τοποθετημένη εγκάρσια μια τριγωνική αιχμή, ρυθμιζόμενη με εσωτερική σφήνα. Η βάση προσαρμοζόταν στο διάτρητο κατεργαζόμενο αντικείμενο, με τον ατέρμονα κοχλία της βάσης ευθυγραμμισμένο με την οπή του αντικειμένου. Ο κοχλίας, με τη βοήθεια χειρομοχλών, περιστρεφόταν και προωθείτο διαδοχικά εντός της οπής του αντικειμένου, διανοίγοντας εσωτερικό σπείρωμα με την αιχμή του. Πριν από κάθε προώθηση, η τριγωνική αιχμή ανυψωνόταν ελαφρά με τη σταδιακή διείσδυση της σφήνας από τον χειριστή της συσκευής.

 


 

ΠΗΓΗ: Ήρων ο Αλεξανδρεύς, Μηχανικά (αραβικό χειρόγραφο, Leiden MS)

Category
ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΕΣ