Οι μουσικοί κώδωνες

Πρόκειται για ένα μελωδικό κρουστό όργανο. Αποτελούνταν από μια ομάδα διασυνδεδεμένων ορειχάλκινων κωδώ-νων διαβαθμισμένου μεγέθους, ώστε να παράγονται οι επιθυμητοί μουσικοί φθόγγοι.

Οι κώδωνες λιμάρονταν εξωτερικά για την ακριβέστερη απόδοση (χόρδισμα) της κάθε νότας.

 


 

ΠΗΓΗ: Μ.Λ. Γουέστ, Αρχαία ελληνική μουσική, Σόλων Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, Πολυδεύκης, Ονομαστικόν

 

Category
Κρουστά όργανα