Η καταθλιπτική αεραντλία

Πρόκειται για μια αεραντλία που αποτελεί πρόγονο του καταιονιστήρα (ψεκαστήρα).

Αποτελούνταν από μια στεγανή σφαίρα που έφερε μια εμβολοφόρα καταθλιπτική αντλία αεροσυμπίεσης με ανεπίστροφη βαλβίδα. Ο αέρας πίεζε το περιεχόμενο υγρό εντός της σφαίρας και το εκτόξευε από μια ειδική περιστρεφόμενη σε δύο επίπεδα διάταξη ψεκασμού.

 


 

ΠΗΓΕΣ: Ήρων ο Αλεξανδρεύς, Πνευματικά, 9

Category
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ