Κατακόρυφο ηλιακό ωρολόγιο βορειοδυτικού προσανατολισμού

Ένα δίκτυο προσανατολισμένο βορειοδυτικά με 5 χαραγμένες ωριαίες γραμμές και τρεις καμπύλες όριζε με τη βοήθεια του ίχνους της σκιάς της κορυφής του κάθετου στο δίκτυο οριζόντιου γνώμονα 4 ανισόχρονες (ανάλογα με την εποχή) ημερήσιες ώρες πριν τη δύση του ήλιου (9η, 10η, 11η και 12η). Η οριζόντια ωριαία γραμμή στο ύψος του γνώμονα όριζε τη δύση του ήλιου. Η άνω αριστερή καμπύλη υποδείκνυε την τροχιά της σκιάς του ήλιου κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, η δεξιά κατά το θερινό ηλιοστάσιο και η μεσαία ευθεία γραμμή κατά τις ισημερίες.

 


 

Category
Επίπεδα ηλιακά ωρολόγια