Ημισφαιρικό ηλιακό ωρολόγιο με κεντρικό γνωμονικό σημείο
(το ηλιακό ρολόι του Αναξίμανδρου)

 

Χαραγμένες στην επιφάνεια ενός κοίλου ημισφαιρίου 11 ωριαίες γραμμές (σε διαστήματα 15º) όριζαν τις 12 ημερήσιες ώρες ενώ τρεις καμπύλες όριζαν την πορεία του ήλιου κατά το θερινό ηλιοστάσιο (η κατώτερη), τις ισημερίες (η μεσαία) και το χειμερινό ηλιοστάσιο (η ανώτερη). Τις υπόλοιπες ημέρες η σκιά του ήλιου της ακμής του κατακόρυφου κεντρικού (στραμμένου προς το νότο) γνώμονα διέγραφε τόξα παράλληλα ανάμεσα στις παραπάνω καμπύλες ανάλογα με την εποχή.

 


 

Category
Σταθερά Ηλιακά ωρολόγια