Ο κρυπτογραφικός δίσκος
του Αινεία

Πρόκειται για δίσκο με 24 περιφερειακές οπές (μία για κάθε γράμμα της αλφαβήτου), μία κεντρική και μία επιπλέον που όριζε το γράμμα «Α». Ο αποστολέας κατέγραφε το μήνυμα περνώντας λεπτό νήμα από τις οπές των αντίστοιχων γραμμάτων, και ο δέκτης το διάβαζε ξετυλίγοντας το νήμα και καταγράφοντας τα γράμματα από δεξιά προς τα αριστερά.

 


 

ΠΗΓΗ: Αινείας ο Τακτικός, Πολιορκητικά

Category
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ