Η τετραπήχης διόπτρα
του Αρχιμήδη (3ος αι. π.Χ.)

Πρόκειται για ένα πρώιμο αστρονομικό όργανο, κατάλληλο για τη μέτρηση πολύ μικρών γωνιών. Χρησιμοποιείτο για τον υπολογισμό της φαινόμενης γωνίας και της απόστασης των ουρανίων σωμάτων από τη γη αλλά και της μεταξύ τους απόστασης. Αποτελείτο από μια μακριά (τετράπηχη) βαθμονομημένη ράβδο, που στο άκρο της έφερε ένα πλακίδιο με προσοφθάλμιο, και από ένα ολισθαίνον στέλεχος. Το στέλεχος έφερε είτε ένα στενό πλακίδιο είτε ένα μεγαλύτερο πλακίδιο με μια μεγάλη ή δύο μικρότερες οπές. Ο χειριστής του οργάνου στόχευε το ουράνιο σώμα μετακινώντας το ολισθαίνον στέλεχος μέχρι να καλύψει την περιφέρειά του. Τότε, άμεσα διάβαζε τη φαινόμενη γωνία ή, με χρήση αναλογιών, υπολόγιζε τη ζητούμενη απόσταση.

 


 

ΠΗΓΗ: Πτολεμαίος, Μαθηματική Σύνταξις (Αλμαγέστη)·Αρχιμήδης, Ψαμμίτης.

Category
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ