Το αυτόματο άνοιγμα θυρών ναού μετά από θυσία στον βωμό του (1ος αι. μ.Χ.)
Ο πρώτος κτηριακός αυτοματισμός παγκοσμίως

Πρόκειται για επινόηση του Ήρωνος του Αλεξανδρέως, που επέτρεπε το αυτόματο άνοιγμα των θυρών ενός ναού μετά από θυσία στον βωμό του, δημιουργώντας την εντύπωση του θαύματος στους πιστούς.

Στο υπόγειο του ναού γύρω από τους άξονες περιστροφής των θυρών του ναού τυλίγονταν οι αλυσίδες ενός ζυγού. Ο ζυγός είχε ένα δοχείο στη μια πλευρά του και ένα αντίβαρο στην άλλη. Με τη φωτιά της θυσίας, ο αέρας στο κλειστό δοχείο του βωμού διαστελλόταν και εισχωρούσε μέσω σωληνίσκου σε ένα κλειστό δοχείο νερού. Το νερό πιεζόταν και, μέσω σιφωνιού, οδηγείτο στο δοχείο του ζυγού, που βάραινε και υπερνικούσε το αντίβαρο, προκαλώντας έτσι την εκτροπή του ζυγού προς το μέρος του. Οι αλυσίδες του ζυγού περιστρέφανε τους άξονες και οι θύρες του ναού άνοιγαν. Μετά το τέλος της θυσίας τα φαινόμενα αντιστρέφονταν και οι θύρες του ναού έκλειναν.

 


 

ΠΗΓΗ: Ήρων ο Αλεξανδρεύς, Πνευματικά

Category
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ