Το αναφορικό ωρολόγιο

Πρόκειται για ένα ευφυέστατο υδραυλικό ωρολόγιο που υποδείκνυε με ακρίβεια τα 365 διαφορετικά ωράρια του έτους. Αποτελούνταν από ένα έκκεντρο τύμπανο που περιστρεφόταν πίσω από ένα μπρούντζινο πλέγμα. Στο τύμπανο αναπαρίσταντο σχεδιαστικά ο ουρανός με το ζωδιακό κύκλο. Το πλέγμα αποτελούνταν από 7 ομόκεντρους κύκλους που όριζαν τα διαστήματα των μηνών και 24 καμπυλωμένες ράβδους που όριζαν τις ώρες βάσει του «αναλήμματος». Η περι-στροφή του τυμπάνου επιτυγχανόταν μέσω τροχαλίας και αλυσίδας με αντίβαρο και βάρος-πλωτήρα που κατέβαινε λόγω της ισόχρονης καθόδου της στάθμης ύδατος σε δοχείο. Η ισοταχής κάθοδος εξασφαλιζόταν από την ισόχρονη εκροή ύδατος μέσω ενός αυτορυθμιζόμενου ελεγκτή σταθερής στάθμης τύπου Κτησιβίου. Ένας δείκτης κάθε μέρα τοποθετούνταν διαδοχικά σε κάθε μια από τις 365 οπές στην περιφέρεια του τυμπάνου που όριζαν τις ημέρες ζωδιακού έτους και έδειχνε τις 12 ημερήσιες και 12 νυχτερινές ανισόχρονες ώρες ανάλογα με την εποχή.

 


 

Category
Υδραυλικά ωρολόγια (Κλεψύδρες)