Η αιωρούμενη σφαίρα

Αποτελούνταν από έναν κλειστό λέβητα νερού πού κατέληγε σε ένα χωνοειδές κοίλο στόμιο εντός του οποίου τοποθετούνταν ένα ταιριαστό, ελαφρύ, κούφιο σφαιρίδιο.

Με τη θέρμανση του λέβητα ο παραγόμενος ατμός ανασήκωνε το σφαιρίδιο και εξερχόταν περιφερειακά του προκαλώντας τη συνεχή αιώρηση του σφαιριδίου.

 


 

ΠΗΓΗ: Ήρων ο Αλεξανδρεύς, Πνευματικά

Category
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ