Το κινητό αυτόματο του Ήρωνος (1ος αι. μ.Χ.)
Το αυτοπλοηγούμενο όχημα-κουκλοθέατρο των αρχαίων Ελλήνων

Ακριβής ανακατασκευή του «υπάγοντος» αυτόματου θεάτρου του Ήρωνος του Αλεξανδρέως, στο οποίο παρουσιάζεται αυτόματα ο μύθος του Διονύσου.

Σκηνή 1η: Το αυτοπλοηγούμενο όχημα μεταβαίνει αυτόματα σε άλλη προγραμματισμένη θέση, εκτελώντας συνδυασμούς ευθύγραμμων και κυκλικών κινήσεων.

Σκηνή 2η: Φωτιά ανάβει στον βωμό μπροστά από τον Διόνυσο. Από τον θύρσο του Διονύσου αναβλύζει νερό και από το κύπελλό του χύνεται κρασί πάνω στον μικρό πάνθηρα.

Σκηνή 3η: Ο χώρος γύρω από τους τέσσερις κίονες της βάσης στεφανώνεται με λουλούδια. Ακούγεται ήχος τυμπάνων και κυμβάλων ενώ οι έξι Βάκχες κινούνται χορεύοντας γύρω από τον περίπτερο ναό.

Σκηνή 4η: Τα μουσικά όργανα παύουν και ο Διόνυσος στρέφεται προς την άλλη πλευρά του ναού. Μαζί του στρέφεται και η φτερωτή Νίκη της στέγης.

Σκηνή 5η: Φωτιά ανάβει στον έτερο βωμό του ναού. Από τον θύρσο του Διονύσου πάλι αναβλύζει νερό και από το κύπελλό του χύνεται κρασί πάνω στον μικρό πάνθηρα.

Σκηνή 6η: Ακούγεται πάλι ήχος τυμπάνων και κυμβάλων ενώ οι έξι Βάκχες κινούνται αντίθετα χορεύοντας γύρω από τον ναό.

Σκηνή 7η: Τα μουσικά όργανα παύουν και το όχημα μεταβαίνει αυτόματα στην αρχική του θέση με οπισθοπορεία, εκτελώντας συνδυασμούς ευθύγραμμων και κυκλικών κινήσεων.

Όλα αυτά γίνονται μόνα τους, με την κίνηση δεκάδων μέτρων &σοφά χρονισμένων& νημάτων, που έλκονται από τη δύναμη ενός μολύβδινου βάρους που πέφτει ισοταχώς σε μια κλεψύδρα με κεχρί. Με τη δεξιόστροφη, την ελεύθερη και την αριστερόστροφη περιέλιξη των νημάτων σε άξονες και τύμπανα, επιτυγχάνονται αντίστοιχα: α) η εμπροσθοπορεία (ευθύγραμμη ή καμπύλη) του αυτομάτου και οι δεξιόστροφες περιστροφές των μηχανισμών, β) η ηρεμία και γ) η οπισθοπορεία (ευθύγραμμη ή καμπύλη) και οι αριστερόστροφες περιστροφές των μηχανισμών. Για την έναρξη της παράστασης αρκεί να τραβηχτεί το σκοινί στο εμπρόσθιο πλαϊνό της βάσης.

 


 

ΠΗΓΗ: Ήρων ο Αλεξανδρεύς, Αυτοματοποιητική

Category
ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ